05 marzo 2009

¡¡ Acaben el Pabellón !!

El ANPA Milnen@s nos ha remitido el siguiente correo electrónico para reclamar la finalización de obra del pabellón cubierto del Emilia Pardo Bazán:

Seguindo co acordado na asamblea xeral da ANPA, pedímosvos que enviedes o seguinte texto ao Concello a través da sua páxina web (http://www.coruna.es/), no apartado suxestión e reclamacións. Cantos máis seamos (pais, nais, amigos,...), mellor. Grazas a todos.
----
Diríxome a vostede para mostrar o meu profundo malestar pola desidia e pouca dilixencia que está a tomar o Concello na construcción do polideportivo dos Rosales. Como moi ben sabe esta obra leva en execución un período de tempo que excede en moito o que se podería considerar razoable. Día a día constato que as obras están paralizadas, ben é certo que de xeito esporádico un ou dous operarios se poden observar no seu interior, pero non é menos certo que esta actividade é meramente testemuñal e que máis parece un labor de conservación do xa realizado que a execución de novos elementos. Por todo iso, solicito que de forma inmediata o Concello tome as medidas oportunas para garantir a finalización da obra.

Actualización: las demandas de la ANPA del Emilia Pardo Bazán empiezan a llegar ya a algún medio de comunicación, aquí os dejamos el enlace:

Los Rosales exige que se retomen las obras del pabellón del Pardo Bazán

Una vez más hoy hemos tenido oportunidad de manifestarles personalmente nuestro apoyo y ofrecimiento a colaborar en todo aquello que necesiten.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Como padre de alumnos del EPB gracias por vuestro apoyo y más en un momento donde vosotros también estáis intentando movilizar al personal para evitar una aberración como esa recalificación que nos roba un parque. Yo he estado ahí y seguiré estando. Cuando se trata de mejorar el barrio, todos somos pocos, la pena es que no se les meta en la cabeza a algunos que sólo se mueven cuando les aprieta a ellos..