12 marzo 2010

Ciclos formativos de la Concejalía de Igualdad


La Concejalía de Igualdad y Participación Ciudadana organiza unos ciclos formativos dentro de la programación de la conmemoración del Día de la Mujer cuya temática gira alrededor de los Derechos Básicos y la Educación en Valores y que dan comienzo hoy mismo.

La programación es la siguiente:


1. CICLO: DEREITOS BÁSICOS

Obradoiro: “DEREITO DE FAMILIA”

Obxectivo xeral:
Proporcionar un marco xurídico básico no que situar as distintas relacións e situacións que afectan ás unidades familiares

Persoas destinatarias: Mulleres (sen límite de idade)

Contidos:

· As familias e o dereito: conceptos
· As relacións de parella e filiación
· A ruptura das relacións de parella
· Os alimentos entre parentes
· Os dereitos das e dos menores

Imparte: Asesora xurídica do CIM do Concello da Coruña
Data/Horario: 12 de marzo, de 17:30 a 20:00 h.
Localización: CIM do Concello da Coruña
Barrio das Flores
C/Hortensias, s/n
Inscrición: CIM. Telf.:981 18 43 56


2. CICLO: EDUCACIÓN EN VALORES NA INFANCIA

Obradoiro: “CORRESPONSABILIDADE FAMILIAR. SABERES ESENCIAIS PARA CONVIVIR”

Obxectivo xeral:
Valorar a importancia de educar ás fillas e aos fillos en valores asociados á corresponsabilidade, fomentando o seu interese polas necesidades das persoas coas que conviven.

Persoas destinatarias: Pais e nais

Contidos:

. A corresponsabilidade
. A unidade familiar: papel e análise de roles
. Saberes domésticos
. Valores implicados na aprendizaxe dos saberes domésticos
. Comunicación e resolución de conflitos

Imparten: Psicóloga e Directora do CIM do Concello da Coruña
Data/Horario: 26 de marzo, de 17:30 a 20:00 h.
Localización: CIM do Concello da Coruña
Barrio das Flores
C/Hortensias, s/n

Inscrición: CIM. Telf.:981 18 43 56

No hay comentarios: